Gevel Design Beek onderging succesvol de jaarlijkse bouwplaatskeuring

Gevel Design Beek onderging succesvol de jaarlijkse bouwplaatskeuring

Als gevelspecialist worden we veelvuldig getoetst voor keuringen en het behalen van normeringen en certificaten. Niet alleen belangrijk voor de kwaliteit, maar ook met het oog op de veiligheid. Eén van die keuringen is de jaarlijkse bouwplaatskeuring waar wij vorige maand aan werden onderworpen. Deze is verplicht willen we het VMRG Keurmerk blijven dragen. De keuring werd uitgevoerd door SKG-IKOB Certificatie B.V.

Tijdens deze - onaangekondigde - bouwplaatskeuring controleerde de keurmeester aan de hand van de geldende VMRG-kwaliteitseisen een bouwplaats waar wij in een vergevorderd stadium van de montage waren. De keurmeester keek ook of de prestaties van de gevelelementen, inclusief de bouwkundige aansluiting, overeenkwamen met de prestaties die gelden voor het bouwwerk.

Goede stap

De scope van deze bouwplaatskeuring sluit overigens goed aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen die ingaat op 1 januari 2023. Want wat gecontroleerd werd tijdens deze bouwplaatskeuring door het VMRG hoeft de kwaliteitsborger niet meer te controleren in het kader van de Wet Kwaliteitsborging. De eerste stap in de goede richting is daarmee dus gezet.

 

Terug naar overzicht